mandag 12. april 2010

Naturbruk: Hvem skal ut?

Eller skal noen ut?

Første desember i fjor arrangerte Buskerud fylkeskommune en konferanse som dreide seg om framtidig tilbud for naturbruk. Målet er å gjøre naturbrukstilbudet attraktivt. I dag tilbyr Buskerud fylkeskommune naturbruk på fire skoler: Saggrenda/Kongsberg vgs, Buskerud/Rosthaug vgs, Lier vgs og Lien/Ål vgs. En erkjennelse fra konferansen var at naturbrukstilbudet er kostbart slik det organiseres i dag med dagens elevtall. En løsning som blir nevnt, er å tilby naturbruk på færre steder.