onsdag 3. mars 2010

MUST og ledelse

Buskerud fylkeskommune har valgt konsulentselskapet Rambøll til å utvikle et verktøy til å gjennomføre medarbeidersamtaler. Dette opplegget kalles mål- og utviklingssamtaler, forkortet MUST. I dette opplegget ligger det en omfattende liste med punkter som man skal samtale om. Samtalen skal ende i et referat og en plan for mål og utvikling for den ansatte. Samtalen skal følges opp med en ny samtale etter tre måneder og etter ni måneder. I dette mener vi HTV-gruppa at det ligger en dreining mot det å lede pedagogene i fylkeskommunens virksomheter.

Mellomlederne har i MUST et verktøy som kan hjelpe dem i ledergjerningen. Vi er oppmerksomme på at ledermedlemmene våre fra før har en arbeidsmengde som fyller opp deres arbeidstid og vel så det, og dette arbeidet dreier seg mye om administrasjon. Noen ledere melder at arbeidet deres består mye av brannslokking, og det viktige og mer langsiktige arbeidet med å motivere og utvikle pedagogen ofte lider som følge av dette. Når lederne nå må konsentrere seg mer om å lede personalet som følge av kravene i MUST, må de også få tid og ressurser til å gjøre det. Det er en fare for at MUST-systemet kan føre til frustrasjon og demotivering fordi det ikke blir tid til å gjennomføre oppfølgingen som ligger i dette systemet. MUST kan dermed virke mot sin hensikt. Det er derfor viktig at fylkeskommunen følger opp og tar denne problematikken med i videre arbeid.

1 kommentar:

  1. Har positiv erfaring med en slik samtale, men ser at tiden er en kritisk faktor her. Skal samtalen ha en hensikt må den følges opp, av begge parter. Blir spennende å se utviklingen.

    SvarSlett