torsdag 25. mars 2010

Fremst i kompetansetoget

Buskerud fylkeskommune jobber nå i en rask prosess med kompetanseutviklingsplan for pedagogisk personale. I sluttrapporten for Kompetanseløftet og i tilbakemeldinger fra medlemmer får vi vite at man i stor grad trenger kompetanseheving i reine faglige emner slik at man er i stand til å undervise i takt med tida.

En tømrerlærer må ha kompetanse i nye byggeforskrifter for å kunne utføre god undervisning. Helse- og sosialfaglæreren må være oppdatert om hva som foregår i praksisfeltet f. eks. gjennom jevnlige utplasseringsperioder i praksisbedrifter. Læreren i elektrofag er avhengig av å kunne det siste av IKT-baserte verktøy som bransjen bruker for å kunne undervise elevene. Norsklæreren må kunne mye om nye sjangrer som etablerer seg i den nye web 2.0-tida. I barne- og ungdomsarbeiderfaget trenger læreren å kunne mye om hvordan man jobber med Kunnskapsløftet i barnehage og i skole.

Verden fortsetter å dundre framover, og lærerne må være med i de første vognene. Vi trenger tung og oppdatert faglig kompetanse for å gjøre jobben vår, og denne kompetansen danner grunnlaget for god undervisning. Denne kompetansen må være på plass.

1 kommentar:

  1. Viktig at denne faglige oppdateringen ikke bare blir av en slik smakepå-påfyll. Her bør det være en tydelighet på foventning om kurs og kompetanseheving som gir uttelling i form av studiepoeng.

    SvarSlett